Voor versterking van ons koor hebben zich ook nieuwe leden aangemeld !

We blijven op zoek naar nog meer versterking.

Heeft u interesse , kom eens langs op maandagavond in Fidei&Arti.
Om 20.00 uur starten we met onze repetitie.